top of page

Fleirbrukshuset på Hyllestad er klubbhuset til idrettslaget. Huset er eigd av idrettslaget saman med Hyllestad grendalag og Hyllestad Røde Kors. Huset har forsamlingsrom, kjøkken med kioskluke, sekretæriat, trimloft, lager for idrettslaget og lager for Røde Kors.

Per 1/1/2018 gjeld desse prissatsane for leige av huset:

Leige av forsamlingsrom og kjøkken, per døgn: 1200,-
Barnebursdagar: 300,-

Leigetakar må sjølv stå for reinhald etter leige.

Huset er eit klubbhus, og det må påreknast anna aktivitet rundt huset under arrangementet.

Ynskjer du å leige?

Ta kontakt på telefon 95 23 22 62 for tilgjengelegheit og avtale.

Ein vil etter beste evne halde kalenderen oppdatert som eit utgangspunkt.

bottom of page