top of page

FRIIDRETT

Friidrettsgruppa har i hovudsak aktivitetar for aldersbestemt, men har også einskildutøvarar i vaksenklassen.

I 2013 fekk gruppa endeleg skikkelege fasilitetar, då friidrettsanlegget rundt fotballbana vart ferdigstilt.

Her har ein løpebane, teknisk sone og fleirfunksjonsbane for ulike ballspel.

Gruppa har hevda seg godt i fleire aldersklassar dei siste åra, og har hatt ei solid auke i tal aktive medlemmar. 

 

Kontaktperson:

John Gerick Bårøy - tlf. 97 15 51 07

bottom of page